Logo

Nezgode GSP-a Novi Sad

Slike i rasprave o gradskom prevozu u Novom Sadu, privatni prevoznici, linije, vozni parkovi.

Postod s215hdh » Sre Okt 22, 2008 3:21 pm

Koji ***CENZURISANO*** se i voze busevima, suvise su dobri. Pa slusaj pokvario se bus i pukla guma, to se kao njima na porodicnim automobilima ne desava??? Muka mi je od takvih ljudi koji samo znaju da kritikuju, a kada treba pohvaliti su su nula...

Naravno ce GSP svesti krivicu na vozaca, a sve mislim da mu ne bi srezali sa plate da je rekao da nece da vozi auto jer je neispravan. Nemam reci...
s215hdh
Profesionalni vozač
 
Postovi: 5577
Pridružio se: Sub Feb 09, 2008 5:47 pm
Lokacija: Negde po svetu

Sponzor

 

Postod milos265 » Sre Okt 22, 2008 5:11 pm

Da nije tuzno, ovo bi bilo smesno :twisted: :twisted: :twisted: Voleo bih da vidim kakvo je to ostecenje bilo i sta to vozac nije primetio!? SPER-PLOCA u autobusu :?: :?: :?: Pa sta vise komentarisati? Ako je za njih, patos pokriven sper-plocom onda je to uvreda za inteligenciju onoga ko to cita a ovoga sto je napisao glupost bi tukao daskom kojom se rade patosi i to po glavi pa da shvati kako se ona tesko lomi. STOKA JEDNA NEPISMENA! Bitno je da je vozac za sve kriv...
milos265
Profesionalni vozač
 
Postovi: 5246
Pridružio se: Uto Mar 04, 2008 8:43 pm
Lokacija: BEOGRAD

Postod Huanita » Sre Okt 22, 2008 5:56 pm

Sta sam ja rekla...garant ce na kraju,vozac ni kriv ni duzan,ispasti kriv...Sve to to jako nelogicno i dobro osmisljeno da bi se dobilo osiguranje...Ta mala je celu pricu smislila kako njoj odgovara,a za to da vozac nije stao i prisao devojcici je izmisljotina,jer je prisao i pitao jel u redu i jel povredjena...I onda je ona otisla iz autobusa sama kuci,bez ikakve tetke,mame i ne znam ti ni ja cega...Strasno je sta sve ljudi rade zbog para...Sramota!
Disen que el que no ariesga,no gana...Pero no es bueno ariesgar cuando tienes mucho que perder...
Korisnikov avatar
Huanita
Član
 
Postovi: 343
Pridružio se: Sre Avg 06, 2008 8:18 pm
Lokacija: Novi Sad

Postod milos265 » Sre Okt 22, 2008 6:46 pm

Huanita je napisao:Sta sam ja rekla...garant ce na kraju,vozac ni kriv ni duzan,ispasti kriv...Sve to to jako nelogicno i dobro osmisljeno da bi se dobilo osiguranje...Ta mala je celu pricu smislila kako njoj odgovara,a za to da vozac nije stao i prisao devojcici je izmisljotina,jer je prisao i pitao jel u redu i jel povredjena...I onda je ona otisla iz autobusa sama kuci,bez ikakve tetke,mame i ne znam ti ni ja cega...Strasno je sta sve ljudi rade zbog para...Sramota!
Ma bas zbog takvih stvari odmah treba zvati policiju! Uhvatis je za ruku i ne das da ode, uzmes svedoke, cuvas sebe! A ovde je klasicna prica. Nije mi nista, odoh ja kuci, vozacu lakne malo posle ogromnog stresa a posle ispadne da si maltene hteo namerno da ubijes nekog. Ljudi, pod na busu ne visi u vazduhu pa da pukne tek tako. Pod se oslanja na kutije na sasiji, imate gomilu slika po temama pa pogledajte malo...
milos265
Profesionalni vozač
 
Postovi: 5246
Pridružio se: Uto Mar 04, 2008 8:43 pm
Lokacija: BEOGRAD

Postod zak » Čet Okt 23, 2008 12:49 am

propao ne propao..najeb..ce vozac,a steta po ugled GSP je velika. Sta vredi stotine ok voznji dnevno, kad jedna ovakva stvar samo dospe u novine.
Korisnikov avatar
zak
Član
 
Postovi: 248
Pridružio se: Uto Apr 01, 2008 11:49 pm
Lokacija: Novi Sad

Postod markotar » Čet Okt 23, 2008 3:05 am

Pa dobro, svakako se otvara pitanje zasto vozac lepo nije stao i pozvao policiju? Trebao je da se lepo izvrsi uvidjaj, sacini zapisnik. Iako nije bilo tezih posledica po tu devojcicu svakako da je bilo sasvim opravdano i neophodno da se to uradi - a nije!!! Zasto je (kako kazu, ako je istina) nastavio da vozi kao da se ista nije desilo? Tako da je definitivno i sam delom kriv ako se sve svali na njega jer ipak, bez obzira sto sam siguran da nije imao nameru "da nekoga ubije" sve to ukazuje na njegovu neodgovornost, pre svega prema samom sebi. Kako da se brani? Sta da pomene kao olaksavajucu okolnost? Jos ako je istina da je bio prilicno neprijatan i da je usao u svadju...

Zatim, da ne zaboravimo, ako su navijaci rasturili taj autobus tu se postavlja pitanje zasto to GSP nije prijavio policiji?

Inace, srecom pa se sve dobro zavrsilo pa nije bilo tezih povreda! Podseticu na slucaj od pre 10-ak godina u Beogradu kada je jedna zena direktno propala pod tockove i na mestu ostala mrtva.
markotar
Član
 
Postovi: 1785
Pridružio se: Sub Feb 23, 2008 7:44 pm
Lokacija: Beograd

Postod Sloba » Čet Okt 23, 2008 11:06 am

Večernje novosti, 20.08.2006.

U SA­O­BRA­ĆAJ­NOJ ne­sre­ći u no­vo­sad­skom na­se­lju Te­lep, na uglu uli­ca Fe­ješ Kla­re i Pe­te­fi Šan­do­ra, ju­če oko 13.30, su­da­rio se auto­bus GSP "No­vi Sad" sa "pa­sa­tom" i "si­tro­e­nom". Po­vre­đe­no je de­se­to­ro - če­tvo­ro od­ra­slih i še­sto­ro de­ce: pe­to­ro iz auto­mo­bi­la i jed­no iz auto­bu­sa. Naj­mla­đe ima sa­mo dva me­se­ca a naj­sta­ri­je oko pet go­di­na. Svi su pri­mlje­ni u Deč­ju bol­ni­cu, dok su nji­ho­vi po­vre­đe­ni ro­di­te­lji i je­dan put­nik iz auto­bu­sa, od­ne­ti u Kli­nič­ki cen­tar.
Pre­ma re­či­ma dr Slo­bo­da­na Gre­bel­din­ge­ra iz no­vo­sad­ske Deč­je bol­ni­ce, dvo­je od še­sto­ro de­ce je za­dr­ža­no na le­če­nju, a osta­lih če­tvo­ro je pre­gle­da­no i pu­šte­no ku­ći. Tro­go­di­šnji de­čak iz jed­nog od auto­mo­bi­la ima te­šku po­vre­du - pre­lom le­ve but­ne ko­sti i ni­je ži­vot­no ugro­žen. Dru­go de­te, od­no­sno dvo­me­seč­na be­ba ima la­ke po­vre­de, udar u gla­vu, ali je pre­ma re­či­ma dr Gre­bel­din­ge­ra za­dr­ža­no na op­ser­va­ci­ji.
U Kli­nič­kom cen­tru sa­zna­je­mo da je po­sle ne­sva­ki­da­šnje sa­o­bra­ćaj­ne ne­sre­će na Te­le­pu, pri­mlje­no šest po­vre­đe­nih. Na Kli­ni­ci za or­to­pe­di­ju na­la­zi se je­dan od po­vre­đe­nih sa vi­še pre­lo­ma, ko­ji ni­je ži­vot­no ugro­žen i bi­će ope­ri­san.
Auto­bus GSP "No­vi Sad" (NS 117-023) ko­ji sa­o­bra­ća na li­ni­ji 12 (cen­tar - Te­lep), pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, ni­je ustu­pio pr­ven­stvo pro­la­za na ras­kr­sni­ci, pa je pr­vo uda­rio u "pa­sat", u ko­jem je bi­lo pe­to­ro put­ni­ka - ro­di­te­lji i tro­je de­ce a za­tim u "ci­tro­en" (NS 836-85) sa če­tvo­ro put­ni­ka - ro­di­te­lji i dvo­je de­ce. Po­sle uda­ra sa ovim auto­mo­bi­lom, auto­bus je uda­rio u ku­ću u Uli­ci Pe­te­fi Šan­do­ra sa bro­jem 52 a i 50. Ni­ko od sta­na­ra, sre­ćom, ni­je po­vre­đen.
- Se­de­li smo na kre­ve­tu is­pod pro­zo­ra u so­bi, ja i tro­je de­ce - ka­že Žu­ža­na Va­len iz bro­ja 50, ko­ja je iz Su­bo­ti­ce do­šla u po­se­tu ocu i se­stri. - Od­jed­nom je ne­što gur­nu­lo kao da je pu­kla bom­ba.
Brač­ni par Be­re­nji, Be­la i Ma­ri­na, ko­ji su se u deo ku­će sa bro­jem 52 A kao pod­sta­na­ri use­li­li pre dve ne­de­lje, sreć­ni su što su osta­li ži­vi i ne­po­vre­đe­ni.
- Na­me­šta­li smo an­te­nu i se­li da po­pi­je­mo ka­fu sa dve kom­ši­ni­ce od ko­jih je jed­na trud­na, ka­da su ču­li tri udar­ca - vid­no uzru­jan pri­čao je Be­la. - Od­jed­nom je po­če­la da se ru­ši so­ba.
Za vo­la­nom auto­bu­sa u tre­nut­ku ne­sre­će je, ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, bio vo­zač Mi­len­ko Mi­ško­vić (56) iz Te­me­ri­na.. Vo­za­ču je ura­đen i al­ko­test, i ka­ko sa­zna­je­mo u kr­vi mu ni­je pro­na­đe­na ni kap al­ko­ho­la.
Ime­na po­vre­đe­nih u ovoj sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta, ni­su sa­op­šte­na.

"RU­ME­NAČ­KA"
GO­TO­VO iden­tič­na sa­o­bra­ćaj­na ne­sre­ća, ka­da je auto­bus uda­rio u ku­ću, do­go­di­la se 23. ju­na 1998. go­di­ne. Ta­da je zglob­ni auto­bus GSP "No­vi Sad" uda­rio u ku­ću u Uli­ci Ru­me­nač­koj 105. Pre ne­go što je uda­rio u ku­ću, auto­bus je usmr­tio bi­ci­kli­stu ko­ji se kre­tao tro­to­a­rom.
Korisnikov avatar
Sloba
Član
 
Postovi: 10670
Pridružio se: Čet Feb 07, 2008 6:45 pm
Lokacija: Novi Sad

Postod volvos » Čet Okt 23, 2008 11:10 am

Bila bi pozeljna i neka fotka ako ima u vezi teme
Image
Korisnikov avatar
volvos
Član
 
Postovi: 4167
Pridružio se: Čet Feb 07, 2008 8:11 pm
Lokacija: Temerin

Postod Sloba » Čet Okt 23, 2008 11:15 am

Ima ali nema ovo od 1998.
Korisnikov avatar
Sloba
Član
 
Postovi: 10670
Pridružio se: Čet Feb 07, 2008 6:45 pm
Lokacija: Novi Sad

Postod volvos » Čet Okt 23, 2008 11:19 am

sta bre IMA A NEMA OVO OD 1998 ?ne razumem ti odgovor
Image
Korisnikov avatar
volvos
Član
 
Postovi: 4167
Pridružio se: Čet Feb 07, 2008 8:11 pm
Lokacija: Temerin

Postod zak » Čet Okt 23, 2008 11:25 am

imam ja negde sliku iz 2006. sa telepa pa cu je okacim..samo da nadjem

i da sta to 1998?
Korisnikov avatar
zak
Član
 
Postovi: 248
Pridružio se: Uto Apr 01, 2008 11:49 pm
Lokacija: Novi Sad

Postod volvos » Čet Okt 23, 2008 11:38 am

Svi mi ovde u svojoj arhivi imamo te slike
Image
Korisnikov avatar
volvos
Član
 
Postovi: 4167
Pridružio se: Čet Feb 07, 2008 8:11 pm
Lokacija: Temerin

Postod Sloba » Čet Okt 23, 2008 12:19 pm

Pri kraju mog posta gde piše Rumenačka :wink:
Korisnikov avatar
Sloba
Član
 
Postovi: 10670
Pridružio se: Čet Feb 07, 2008 6:45 pm
Lokacija: Novi Sad

Postod Luka » Ned Okt 26, 2008 12:45 pm

Luka
Gazda
 
Postovi: 411
Pridružio se: Čet Feb 07, 2008 12:36 pm
Lokacija: Novi Sad

Postod ferdinand » Čet Nov 06, 2008 8:27 pm

danas, popodne, 510 na cetvorci, pri ulasku na stanicu kod Isidorine gimnazije, ostrugao prednji deo mondea, koji je izlazio iz bocne ulice. slika nema, jer ja nemam fotoaparat :twisted: :twisted:
Korisnikov avatar
ferdinand
Član
 
Postovi: 1025
Pridružio se: Sub Feb 16, 2008 4:26 pm
Lokacija: Dubai

PrethodniSledeća

Povratak na Gradski prevoz u Novom Sadu

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 2 gostiju