Logo

Uslovi i način obavljanja prevoza putnika

Sve o neophodnim zakonima u prevozu, sabraćaju, neophodne dozvole, atesti, dokumentacija za tahografe i ostala tematika vezana za zakonodavstvo i propise.

Uslovi i način obavljanja prevoza putnika

Postod zvonkoman » Ned Avg 19, 2018 4:45 pm

Uslovi i način obavljanja prevoza putnika

Javni prevoz putnika je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima usluga prevoza i može se obavljati na teritoriji R.Srbije i sa evropskim zemljama.
 UNUTRAŠNJI PREVOZ PUTNIKA
Prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju regulisan je Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (Službeni Glasnik RS br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005,62/2006 i 31/2011), Opštim uslovima prevoza u međumesnom drumskom perevozu putnika (Službeni Glasnik RS br. 102/2009) i Opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica (Službeni Glasnik RS br. 26/2008).
Javni prevoz putnika može se obavljati kao:
A) linijski prevoz putnika
 može obavljati privredno društvo ili drugo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te vrste prevoza i koje ispunjava uslovi u pogledu opremljenosti
 privredno društvo ili drugo pravno lice mora biti vlasnik najmanje 3 registrovana autobusa
Linijski prevoz putnika može se obavljati kao:
 gradski prevoz - na teritoriji grada, odnosno naseljenog mesta;
 prigradski prevoz - između dva ili više naseljenih mesta na teritoriji opštine, grada i grada Beograda
 međumesni prevoz - između naseljenih mesta dve ili više opština.
Međumesni prevoz
 međumesni prevoz obavlja se autobusom koji ispunjava propisane uslove za međugradske autobuse sa najmanje dvadeset sedišta, a na linijama do 50 kilometara i prigradskim autobusom i gradskim autobusom na linijama do 15 kilometara.
 prevoznik može započeti i obavljati linijski prevoz ako ima registrovan i overen red vožnje i dokaz o ispravnosti vozila
 registraciju i overu reda vožnje vrši Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku sa rokom važenja od godinu dana (od 01.06.tekuće godine do 31.05. naredne godine). Zahtev za registraciju i overu reda vožnje podnosi se Ministarstvu od 15 - 30. aprila tekuće godine
 proveru ispunjenosti uslova za nove linije vrši Privredna komora Srbije u skladu sa Opštim uslovima prevoza. Zahtevi se podnose Privrednoj komori Srbije do 01. februara tekuće godine, a procedura utvrđivanja ispunjavanja uslova se završava 30. aprila tekuće godine izdavanjem overenih redova vožnje.
U vozilu kojim se obavlja linijski prevoz putnika mora se nalaziti: važeći red vožnje, odnosno fotokopija važećeg reda vožnje overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika; važeći i overen cenovnik; opšti uslovi prevoza; istaknut, u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla, naziv linije sa naznačenjem najmanje jedne usputne autobuske stanice ili autobuskog stajališta, odnosno mesta ukrcavanja i iskrcavanja stvari, koji bliže određuje pravac linije, a u gradskom i prigradskom prevozu i sa strane pored ulaznih vrata; ugovor o radu vozača ili potvrda da je vozač zaposlen kod prevoznika na koga je registrovan red vožnje; osim u gradskom i prigradskom prevozu čitko popunjena, numerisana vozna karta izdata putniku za određenu relaciju sa upisanim datumom putovanja i cenom prevoza i sa zaštitnim znakom ili pečatom prevoznika, odnosno autobuske stanice ili putničke agencije koja je kartu izdala ili vozna karta prodata preko Interneta.
B) vanlinijski prevoz putnika
 može obavljati privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje je registrovano za obavljanje te vrste prevoza i koje ispunjava uslovi utvrđene ovim Zakonom u pogledu opremljenosti
 prevoznik mora biti vlasnik najmanje 1 registrovanog autobusa
 vanlinijski prevoz obavlja se na osnovu pismenog ugovora zaključenog između prevoznika i korisnika prevoznika.
 u vozili kojim se obavlja prevoz putnika mora se nalaziti primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz, opšti uslovi prevoza, spisak putnika za koje je ugovoren prevoz i u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla istaknut natpis: "Slobodna vožnja", kao i ugovor o radu vozača ili potvrda da je vozač zaposlen kod prevoznika koji obavlja vanlinijski prevoz
B) autotaksi prevoz
Pored javnog prevoza postoji i prevoz za saopstvene potrebe čije je obavljanje regulisano navedenim zakonom.
 MEĐUNARODNI PREVOZ PUTNIKA
Prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju regulisan je Zakonom o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (Službeni List SRJ br. 60/98, 5/99 - ispr., 44/99, 74/99 i 4/2000-ispr. i „Sl.Glasnik RS“, br.101/2005, 101/2005 - dr. Zakon i 18/2010) i Pravilnikom o sadržaju elaborata o ekonomskoj opravdanosti uspostavljanja linije, bonitetu domaćeg prevoznika i o načinu određivanja domaćeg prevoznika za uspostavljanje linije u međunarodnom javnom prevozu putnika (Službeni list SRJ br. 19/2000 i Službeni Glasnik RS br. 20/04 i 91/2006).
Međunarodni javni prevoz je prevoz pri čijem se obavljanju prelazi najmanje jedna državna granica i koji je po jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga.
Javni prevoz u međunarodnom saobraćaju može obavljati preduzeće koje je registrovano za ovu vrstu prevoza i koje ima uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza. Uslovi za dobijanje uverenja su finansijska sposobnost, tehnička opremljenost i stručna osposobljenost. Pored navedenog, da bi preduzeće moglo da obavlja međunarodni saobraćaj, potrebno je da je 3 godine obavljalo odgovarajuću vrstu prevoza u unutrašnjem saobraćaju.
Međunarodni prevoz putnika obavlja se kao
 bilateralni prevoz - prevoz između Republike Srbije i druge zemlje
 tranzitni prevoz i - prevoz preko teritorije Republike Srbije
 multilatelarni prevoz - prevoz između Republike Srbije i dve ili više zemalja
Međunarodni javni prevoz putnika može biti :
A) linijski prevoz putnika
 obavlja se u skladu sa međunarodnim ugovorom, kao bilateralni ili tranzitni prevoz putnika, na osnovu dozvole koju izdaje Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku. Period važenja dozvole je od 1-5 godina, zavisno od bilateralnih sporazuma zainteresovanih država.
 usaglašavanje predloga za uspostavljanje novih linija vrši se jednom godišnje na osnovu zahteva domaćeg prevoznika, koji se podnose do 30. novembra tekuće godine, a na osnovu Pravilnika o sadržaju elaborata o ekonomskoj opravdanosti uspostavljanja linije, bonitetu domaćeg prevoznika i o načinu određivanja domaćeg prevoznika za uspostavljanje linije u međunarodnom javnom prevozu putnika.
 prevoznik koji obavlja međunarodni saobraćaj mora da ima najmanje 3 autobusa registrovana na preduzeća, za jednu liniju, a za svaku novu liniju potreban je još po jedan autobus. Međunarodni prevoz se može obavljati i vozilom uzetim u zakup, na period od najmanje 6 meseci, a broj vozila ne sme biti veći od broja vozila u vlasništvu. Ako je strano vozilo uzeto u zakup u vozilu se mora nalaziti, pored ugovora o zakupu, i dokumentacija koja je propisana Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju.
 prevoz na liniji može da otpočne kad nadležna ministartva izdaju dozvole za domaćeg i stranog prevoznika i kad se dobiju sve potrebne tranzitne dozvole
 prevoz na jednoj liniji može se obavljati i sa više autobusa i u svakom autobusu mora se nalaziti original dozvola sa prilozima (red vožnje, cenovnik i skica itinerera, a na vetrobranskom staklu u donjem desnom uglu mora biti istaknut naziv linije).
 prevoznik je dužan da Ministarstvu infrastrukturu i energetiku dostavlja izveštaj o održavanju linije za svako tromesečje sa podacima o broju obavljenih vožnji i prevezenih putnika
B) vanlinijski prevoz putnika
 obavlja se u skladu sa međunarodnim ugovorom, kao bilateralni ili tranzitni prevoz putnika.
 međunarodni javni valninijski prevoz putnika može biti povremeni (kružna vožnja, ulazak punog autobusa, ulazak praznog autobusa i ostali povremeni prevoz) i naizmenični prevoz.
 obavlja se na osnovu putnog lista, a za pojedini zemlje sa kojima je bilateralnim sporazumom regulisano obavezne su i dozvole koje izdaje Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku na zahtev prevoznika.
 strani prevoznik može na našoj teritoriji obavljati povremeni i naizmenični prevoz u zavisnosti od vrste prevoza sa putnim listom ili putnim listom i dozvolom koju izdaje Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku
Pored javnog prevoza postoji i prevoz za saopstvene potrebe čije je obavljanje regulisano navedenim zakonom.
zvonkoman
Član
 
Postovi: 273
Pridružio se: Ned Jun 05, 2016 11:16 am
Lokacija: Čacak

Uslovi i način obavljanja prevoza putnika

Sponzor

 

Povratak na Zakonodavstvo i papiri

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 0 gostiju