Volvo lansira najduži autobus na svetu

Volvo lansira najduži autobus na svetu

Volvo je u Rio de Žaneiru predstavio autobusku šasiju Gran Artic 300 dugačku 30 metara sa kapacitetom od 300 putnika.

Na sajmu FertransRio u Rio de Žaneiru, Brazil, Volvo je lansirao najdužu autobusku šasiju na svetu za potrebe masovnog prevoza u BRT sistemima (Bus Rapid Transit). Nova dvozglobna šasija Gran Artic 300, dugačka je 30 metara i ima kapacitet od 300 putnika.

Dvozglobni Volvo Gran Artic 300 će imati kapacitet od 300 putnika.

Nova šasija je rezvijena u Brazilu naročito za BRT sisteme – visoko zahtevne sisteme prevoza sa autobusima na odvojenim saobraćajnim trakama. Autobus će moći da poveze do 30 putnika više od prethodnog modela. Jedan dvozglobni autobus može da zameni tri standardna solo vozila.

Na istom sajmu je Volvo izložio i novu zglobnu šasiju Super Artic 200 od 22 metra. Pored većeg kapaciteta od 210 putnika, autobus može da ima petoro vrata. Dodatna vrata obezbeđuju znatno bržu izmenu putnika i njihovu distribuciju duž vozila. Autobus ima svega tri osovine.

volvo_gran_artic_300_3

volvo_gran_artic_300_1

volvo_gran_artic_300_2

Autobusi velikog kapaciteta redukuju broj vozila na linijama, što povećava prosečnu brzinu sistema, ali i smanjuje zagađenje.

Volvo je pionir u razvoju vozila za BRT sisteme i priznati je lider na tržištu. Isporučili su više od 4.000 autobusa BRT sistemima u Kuritibi, Bogoti, Gvatemali, Meksiku, Santjagu i San Salvadoru.

Dvozglobni Volvo autobusi sa Marcopolo Torino karoserijiom za BRT sistem u Kuritibi, Brazil.

Dvozglobni Volvo autobusi sa Marcopolo Torino karoserijiom za BRT sistem u Kuritibi, Brazil.

Paleta Volvo autobusa za transportne sisteme visokog kapaciteta:
Model šasije:         Dužina:    Kapacitet putnika:
Artic 150                   18.6 m        150
Artic 180                    21 m          180
Super Artic 210         22 m          210
Gran Artic 300          30 m          300

(Foto Volvo Buses)

Descargar musica