Arhiva tagova: Citta LF

NA ULICAMA I „NEOBUSOVI“ AUTOBUSI

Tačno 15 dana u garaži GSP-a čekalo je 25 novih niskopodnih autobusa proizvedenih u „Neobusu“ dok konačno nisu ispunjeni svi uslovi da i formalno budu preuzeti. Protokol o preuzimanju novih autobusa u četvrtak su potpisali predstavnici novosadskog GSP-a i beogradske firme „FFB komerc“, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač na januarskom tenderu, a koja je ponudila upravo „Neobusove“ autobuse. Tako ... Read More »

NEOBUS ISPORUČIO 25 NISKOPODNIH AUTOBUSA NOVOM SADU

Danas u 14 časova kolona od 25 niskopodnih autobusa Neobus Citta stigla u garažu JGSP „Novi Sad“ Novi autobusi, ukupno 25 njih, prešli su put od jedva 5 kilometara od fabrike autobusa Neobus do garaže naručioca JGSP „Novi Sad“. Iako je put isporuke kratak, ova nesvakidašnja kolona autobusa nije trajala kratko, s obzirom da je u periodu isporuke, oko 14 ... Read More »

Descargar musica