Solaris nudi daljinsku dijagnostiku

Solaris nudi daljinsku dijagnostiku

eSConnect je objedinjen sistem za dijagnostiku i upravljanje voznim parkom električnih vozila marke Solaris.

Poljski proizvođač Solaris Bus & Coach razvio je eSConnect daljinski dijagnostički sistem sa ciljem optimizacije i podrške dijagnostičkim rešenjima, poboljšanju mogućnosti održavanja i olakšanju analize specijalizovanih podataka vozila proizvedenih u Bolehovu.

solaris_dijanostika2

Podaci koji su prikupljeni uključuju, između ostalog, i informacije o položaju voznog parka u smislu vremena i lokacije, ažuriranog stanja baterije, kilometražu pokrivenu bilo kojim postojećim autobusom u određenom vremenskom periodu, upotrebu energije ili čak obaveštenja o svim baterijama koje su potpuno napunjene.

solaris_dijanostika1

Sistem će takođe pomoći u daljinskoj identifikaciji potencijalnih grešaka prijavljenih od strane vozila na vozačevom panelu, tokom praćenja radnih parametara sistema i generisanju statistike. Sistem eSConnect se može instalirati na svakom električnom vozilu koje je proizvela kompanija Solaris Bus & Coach.

Descargar musica