NI: Izdavanje legitimacija za lica starija od 70 godina i osobama sa invaliditetom

NI: Izdavanje legitimacija za lica starija od 70 godina i osobama sa invaliditetom

Izdavanje markica za lica starija od 70 godina i osobama sa invaliditetom će se  izdavati na sledeći način:

Legitimacije za lica starija od 70 godina

Na osnovu Rešenja Gradskog veća Grada Niša br. 1741-5/2014-03 od 28.11.2014. obaveštavaju se korisnici javnog prevoza da će izdavanje novih legitimacija licima starijim od 70 godina početi 01.01.2015. godine.
Pravo na besplatan prevoz imaju lica starija od 70 godina koja nisu ostvarila pravo na penziju i lica starija od 70 godina čija mesečna penzija ne prelazi iznos od 15.684,04 dinara.
Lica starija od 70 godina čija mesečna penzija iznosi od 15.684,04 do 38.179,00 dinara imaju pravo na kupovinu mesečnih i polumesečnih karata sa popustom od 50%.

Dokumentacija potrebna za izdavanje novih legitimacija:
– poslednji penzioni ček za penzionere ili potvrda iz PIO fonda da nisu ostvarili pravo na penziju (za one koji ne primaju penziju)
– jedna fotografija 3 x 3,5 cm – fotokopija lične karte (očitana lična karta ukoliko je sa čipom) i original na uvid
– 200,00 dinara

Stare legitimacije za besplatan prevoz lica starijih od 70 godina važiće do 28.02.2015. godine.

Legitimacije za osobama sa invaliditetom

Osobama sa invaliditetom legitimacije važe do datuma koji je naznačen na legitimaciji.
Za izdavanje novih legitimacija potrebno je novo rešenje nadležne uprave.

(Foto:

Descargar musica