Scania sa pogonom na stajsko đubrivo

Scania sa pogonom na stajsko đubrivo

U Brazilu se đubrivo sa farmi kokošaka i krava koristi za proizvodnju biometana, koji potom pokreće novi Scania Euro 6 gasni autobus.

Švedska Scania sarađuje sa brazilskom hidroelektranom Itaipu Binacional i drugim partnerima na dobijanju biogoriva iz stajskog đubriva. Kad je u pitanju proizvodnja električne energije, elektrana Itaipu je najveća na svetu. Gorivo se uspešno koristi u Scania Euro 6 autobusu na gas, što najbolje ilustruje potencijal goriva kao održivog izvora energije.

scania_biometan

Pretvaranje stajskog đubriva u biometan je jedan od načina kojim se rešavaju mnogi ekološki problemi sa kojima se suočava država Parana u južnom Brazilu. Taj region je značajan za poljoprivredu sa mnoštvom manjih i srednjih gazdinstava koji proizvode živinu i jaja. Na žalost, otpad sa tih gazdinstava najčešće završava u rekama. Osim što se vode zagađuju, stvaraju se problemi i za hidroelektranu Itaipu Binacional, jer se turbine oštećuju.

Da bi pomogao u rešavanju problema, Itaipu ohrabruje farmere da proizvode biogorivo od otpada, umesto što ga bacaju u reku. Sada farmeri stvaraju biogorivo na svojim imanjima koje prodaju hidroelektrani za razne potrebe.

Scania se uključila tako što je obezbedila Euro 6 gasni autobus na probu, na zahtev komapnije Itaipu. Vozilo je dugačko 15 metara i može da poveze do 120 putnika i ima ukupno tri osovine. Autobus i rezultati testiranja su nedavno javno predstavljeni u Tehnološkom parku kompanije Itaipu Binacional.

Pored toga što se prekida bacanje stajskog đubriva u reke, postoji niz prednosti u korišćenju Scania autobusa na biogas. Test autobus otpušta do 70% manje zagađenja nego slično Euro 6 vozilo na dizel.

I pored očiglenih prednosti biometana, vozila na biogas se ne koriste trenutno u Brazilu. Međutim brazilska nacionalna agencija za naftu radi na kreiranju zakonske regulative za njihovo šire korišćenje.

Autobus sa probe u Brazilu se već koristio u Bogoti, glavnom gradu Kolumbije, kao i u meksičkim gradovima Leon i Meksiko Siti. Međutim, u obe države se kao pogon koristio prirodni zemni gas (CNG).
(Foto: Scania)

Descargar musica