NS: Izmena trasa linija 3, 3A, 9, 60, 61, 62, 64 i 69

NS: Izmena trasa linija 3, 3A, 9, 60, 61, 62, 64 i 69

Zbog radova na rekonstrukciji Beogradske kapije od ponedeljka, 16. juna 2014. godine, u smeru iz Novog Sada menjaju se trase linija 3, 3A, 9, 60, 61, 62 i 64
LINIJE 3, 3A, 9, 60, 61, 62, 64

PO PRELASKU VARADINSKOG MOSTA AUTOBUSI SKREĆU DESNO NA KEJ SKOJEVACA (posle silaska sa mosta koristi se izgrađeno stajalište), ODAKLE SE UKLjUČUJU U RELjKOVIĆEVU ULICU. POSLE RASKRSNICE RELjKOVIĆEVE I PRERADOVIĆE ULICE AUTOBUSI SE UKLjUČUJU NA REDOVNU TRASU KRETANjA.
Za vreme izmena u funkciji će biti privremeno autobusko stajalište u Reljkovićevoj ulici (ispred kućnog broja 56), te stajalište koje se nalazi posle skretanja iz Reljkovićeve u Preradovićevu ulicu.

LINIJA 69

PO PRELASKU VARADINSKOG MOSTA AUTOBUSI SKREĆU DESNO I TRANDžAMENTSKIM PUTEM SAOBRAĆAJU DO RASKRSNICE SA ULICOM DUNAVSKE DIVIZIJE, ODAKLE SE VRAĆAJU NA REDOVNU TRASU KRETANjA.
U POVRATKU SE KORISTI POSTOJEĆA TRASA.
Za vreme izmena u funkciji će biti privremeno autobusko stajalište koje se nalazi odmah posle silaska sa Varadinskog mosta.

(Foto: Damir Kremer – Autobusi.NET)

Descargar musica