SU: Produženje linija 2/2a, 8/8a i 9

SU: Produženje linija 2/2a, 8/8a i 9

Od ponedeljka 08.12.2014. godine doći će do promene trase sledećih linija:

  1. Linije 2 i 2a će biti produžene u naselju Srpski šor do ulice Široki progon.  Nova autobuska stajališta su postavljena na raskrsnici ulice Proleterskih brigada i ulice Ganjo šor kao i na raskrsnici ulica Proleterskih brigada i Široki progon.
  2. Linija 8 i 8a će promeniti trasu u Željezničkom naselju. Linije 8/8a će saobraćati ulicom Jovana Mikića (Čordaški put) do ukrštanja sa ulicom Đerđa Lukača. Na novom delu trase postavljaju se nova autobuska stajališta na raskrsnici ulice Jovana Mikića i Višnjičke ulice, u ulici Jovana Mikića ispred kućnog broja 196, kao i ispred kućnog broja 263 dok će poslednje stajalište biti na raskrsnici ulica Jovana Mikića i Đerđa Lukača. Autobuska stajališta u ulici 51.divizija i Milutina Uskokovića više neće biti u upotrebi dok se stajalište u ulici Jovana Mikića ispred kućnog broja 166 pomera na već navedenu lokaciju raskrsnica ulica Jovana Mikića i Višnjičke ulice.

(Foto: Damir Kremer – Autobusi.NET)

Descargar musica