U JGSP Novi Sad redovno funkcionisanje saobraćaja

U JGSP Novi Sad redovno funkcionisanje saobraćaja

JGSP Novi Sad obaveštava putnike da je veći broj autobusa gradskog prevoznika vraćen sa poplavljenih delova države, pa danas neće biti redukovanja polazaka. Međutim, vozni park JGSP-a će i dalje biti na raspolaganju za prevoz u ugroženim područjima, a ukoliko bude eventualnih poremećaja u redu vožnje, obaveštavaćemo putnike putem sredstava javnog informisanja, na sajtu preduzeća i preko društvenih mreža.

(Foto: Damir Kremer – Autobusi.NET)

Descargar musica