Scania: Upravljanje voznim parkom u Hong Kongu

Scania: Upravljanje voznim parkom u Hong Kongu

Sa voznim parkom od 200 autobusa, Eternal East Cross-Border Coach (E&E) je jedan od glavnih turističkih prevoznika u Hong Kongu. Sa mnoštvom vozila, efikasno upravljanje voznim parkom predstavlja izazov.

Prethodno, pojedini vozači su sami podneli informacije o učinku vozila sa stalnim rizikom nepotpunog i netačnog izveštavanja. Sa sve većom potražnjom kupaca za boljim uslugama, povećana je konkurencija među prevoznicima. Komapnija E&E je prepoznala da je upotreba inovativne tehnologije ključ za poboljšanje konkurentnosti.

scania-hong-kong

Rešenje za budućnost

S toga je prevoznik E&E implementirao upotrebu sistema Scania Fleet Management unutar kompanije. Nedavno je proširena i implementacija na turističke autobuse koji su pušteni u rad pre 2011. godine kada je sistem postao standard za svako novo vozilo.

Stručnjaci za operativnu ekonomiju kompanije Scania Hong Kong redovno se sastaju sa menadžerima voznog parka prevoznika E&E kako bi analizirali podatke i predložili potencijalna poboljšanja. Ona mogu uključiti prilagođenu vozačku obuku prema potrebama i modifikaciju trasa linijia kako bi se poboljšala efikasnost vozila i isplativost eksploatacije. Podaci su takođe korisni za buduće planiranje i razvoj poslovanja kompanije E&E.

Descargar musica