ADL ugrađuje kamere umesto retrovizora

ADL ugrađuje kamere umesto retrovizora

Alexander Dennis Limited (ADL), vodeći britanski proizvođač autobusa, isporučio je prve autobuse Enviro sa digitalnim kamerama visoke rezolucije i unutrašnjim ekranima umesto tradicionalnih retrovizora. Sistem SmartVision poboljšava vidljivost i smanjuje rizik od nesreća.

Pogled sa SmartVision kamerama digitalno se obrađuje kako bi se kompenzovalo osvetljenje, senke ili odsjaj tokom prenosa na ekrane, koji su montirani unutar vozila kako bi eliminisali refleksiju sa prozora. Sistem nudi vozaču normalan prikaz kao sa retrovizora, na vrhu monitora, i širokougaoni prikaz u nižoj polovini. Osvetljenost ekrana se automatski podešava kako bi vidljivost bila odlična danju i noću.

ADL_Enviro400_SmartVision_1

ADL_Enviro400_SmartVision_2

Ekran sa vozačke strane montiran je na A stubu, dok je ekran sa suvozačke strane lociran centralno kako bi se izbeglo zaklanjanje otvaranjem vrata. Postavljanje displeja na sličnim lokacijama poput normalnih ogledala, omogućuje vozačima lakše prilagođavanje.

SmartVision održava kvalitet slike u svim uslovima. Softver uklanja bilo kakvo iskrivljenje uzrokovano kišnim kapima ili prljavštinom na objektivu, dok opcioni grajač kamere čisti sneg ili zamagljenje.

ADL_Enviro400_SmartVision_3

ADL_Enviro400_SmartVision_4

Pored poboljšane vidljivosti za vozače, prevoznici imaju korist od smanjenja rizika od oštećenja ogledala ili povrede putnika ili pešaka, potencijalno štedeći do 25.000 funti po autobusu. Od smanjenja u aerodinamičkoj otpornosti dodatno se očekuje da donese malu prednost u ekonomičnosti goriva, naročito pri većim brzinama.

SmartVision je međunarodno priznata tehnologija koju isporučuje francuska kompanija VisionSystems, a ADL je koristi za modele Enviro200 i Enviro400.

Descargar musica