HIBRIDNI VOLVO ZA ŠVAJCARSKU

Prevoznik „AAR bus + bahn“ iz grada Arau u Švajcarskoj je kupio 13 hibridnih Volvo autobusa, što predstavlja trećinu voznog parka u tom gradu.

Volvo 7900 Hybrid AAR bus + bahn AArauNakon dvogodišnje probe hibridnog autobusa Volvo, „AAR bus + bahn“ je investirao u kupovinu 13 novih autobusa tipa Volvo 7900 Hybrid. Tokom probe su između ostalog, vršena ispitivanja potrošnje goriva, poštovanja reda vožnje, komfora putnika i nivoa buke. Kupovinom 13 hibridnih autobusa, Arau je prvi švajcarski grad sa značajnim brojem hibridnih autobusa u voznom parku, što predstavlja važan primer u transportnom sektoru. Hibridni Volvo autobusi će se sukcesivno uvoditi u eksploataciju između januara i maja.

U Švajcarskoj je trenutno u eksploataciji 60 hibridnih autobusa Volvo i interesovanje je za njih svakim danom sve veće, s obzirom na vidne uštede na gorivu i, samim tim, manje zagađenje okoline.

Matijas Grinenfelder, direktor „AAR bus + bahn“, smatra investiciju u hibridne autobuse opravdanom zbog uštede na dizel gorivu, pa samim tim  na ekonomičnijoj eksploataciji. Kupovinom ovih autobusa dobijaju i građani i životna okolina grada Arau.

„Sa ovim vozilima ćemo uštedeti oko 100.000 litara dizela godišnje. Tako smo dobili i na ekologiji i na ekonomiji“, rekao je Grinenfelder.

Hibridni Volvo autobusi se u potpunosti kreću na struju do brzine od 15-20 km/h. Na većim brzinama autobus dobija dodatnu snagu od malog 4-cilindričnog dizel motora na biodizel. Energija dobijena kočenjem se skladišti u baterijama i ponovo koristi za napajanje elektro motora i pomoćnih sistema na autobusu.

Sa više od 1.000 prodatih primeraka Volvo 7900 Hybrid u 21 državi sveta, Volvo Buses je za kratko vreme osigurao poziciju lidera na svetskom tržištu hibridnih autobusa i trenutno je najveći u Evropi. Od prvog prodatog autobusa pre četiri godine, tehnologija se pokazala veoma pouzdanom. Bezbednost eksploatacije je na nivou dizel autobusa.

Tehnologija se konstantno razvija ka daljem smanjenju potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova. Današnji Volvo 7900 Hybrid ima 39% manju potrošnju goriva i emisiju ugljen-dioksida nego njegova dizel varijanta. Uvođenjem novog Euro 6 motora, smanjenje potrošnje ide do 45%, emisija azotnih oksida je manja za 87%, a čestica za 50%, u poređenju sa Euro 5.

Foto: Volvo

Descargar musica