NS: IZMENA TRASE LINIJA 3, 9, 9A, 61, 62, 64, 69 za 22.11.2015.

NS: IZMENA TRASE LINIJA 3, 9, 9A, 61, 62, 64, 69 za 22.11.2015.

Zbog zatvaranja Beogradske ulice, 22. 11. 2015. godine privremeno se menjaju trase linija 3, 9, 9a, 61, 62, 64, 69. Od 6.00 do 18.00 časova saobraćaj će se odvijati na sledeći način:
• LINIJE 3, 9, 9A, 61, 62, 64 (oba smera)
UMESTO BEOGRADSKE ULICE I DELA PRERADOVIĆEVE ULICE AUTOBUSI ĆE SAOBRAĆATI KEJOM SKOJEVACA I RELjKOVIĆEVOM ULICOM, ODAKLE ĆE NASTAVLjATI POSTOJEĆIM TRASAMA.
Na izmenjenom delu trase pored postojećih stajališta koristiće se privremena stajališta u Reljkovićevoj ulici ispred kućnog broja 56, stajalište posle skretanja iz Reljkovićeve u Preradovićevu ulicu i privremeno stajalište na Keju skojevaca (neposredno pre uključenja na Varadinski most) .

• LINIJA 69 (oba smera)
UMESTO BEOGRADSKE ULICE, DELA PRERADOVIĆEVE ULICE I ULICE DUNAVSKE DIVIZIJE, AUTOBUSI ĆE KORISTITI KAMENIČKI PUT DO ULICE DUNAVSKE DIVIZIJE I DALjE ĆE NASTAVLjATI POSTOJEĆOM TRASOM.
Autobusi će koristiti izgrađeno stajalište posle silaska sa Varadinskog mosta.

(Foto: Damir Kremer, Autobusi.NET)

Descargar musica